พื้นฐานของงานทำความสะอาดห้องน้ำ

พื้นฐานของงานทำความสะอาดห้องน้ำ

พื้นฐานของงานทำความสะอาดห้องน้ำ 10 ขั้นตอน

1.  จัดเตรียมเคมีภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พร้อม

2.  เทน้ำยาขจัดคราบสนิมน้ำภายในโถสุขภัณฑ์

3.  กำจัดขยะ และเก็บกวาดพื้นห้องน้ำ

4. ทำความสะอาดผิวสุขภัณฑ์ด้านใน

5.  ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ด้านนอก

6.  ทำความสะอาดเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

7.  ทำความสะอาดพื้นผิวทั่ว ๆ ไป

8.  ทำความสะอาดอ่างล้างมือ และอ่างอาบน้ำ หรือตู้อาบน้ำ

9.  ตรวจสอบความเรียบร้อย

10. เช็ดทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ

.