หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาด

หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาด

หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาด

1.  วางป้ายเตือนขณะปฎิบัติงานทุกครั้ง

2.  ตรวจเช็คปลั๊กไฟ และสายไฟก่อนปฎิบัติงาน

3.  ให้สวมถุงมือ, ผ้าปิดจมูก, รองเท้าบู้ท เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

4.  ห้ามยกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้น-ลงบันได ขณะที่ไม่ได้ถอดปลั๊ก

5.  ขณะยกเครื่องขัดล้างพื้น, เครื่องปั่นเงา ขึ้น-ลงบันได ให้หาคนช่วยยก

6.  ขณะใช้เครื่องที่มีระบบจานหมุน เช่น เครื่องขัดล้าง ข้อควรระวังคือ ต้องให้สายไฟอยู่ด้านหลังเสมอ มิฉะนั้นสายไฟอาจเข้าไปติดในที่จับแผ่นขัด หรือแผ่นแปรงได้

 

หลักความปลอดภัยในการใช้น้ำยา

1.  ไม่ทดสอบน้ำยาโดยการสูดดมโดยตรง

2.  อ่านฉลากน้ำยาก่อนใช้งานทุกครั้ง

3.  ไม่ควรสัมผัสน้ำยาโดยตรง ควรสวมถุงมือทุกครั้ง

4.  ไม่ผสมน้ำยาเคมี ชนิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

5.  การผสมน้ำยาเคมีให้เจือจาง ควรใส่น้ำก่อน แล้วเทน้ำยาตามอัตราส่วน เพื่อป้องกันสารเคมีเข้มข้นกระเด็นเข้าตา

6.  เลือกสวมอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง

7.  ไม่ขยี้ตา ลูบ หรือเกาผิวหนัง ขณะสัมผัสน้ำยา

8.  กรณีน้ำยากระเด็นเข้าตา ถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที

9.  ห้ามรับประทาน

10. ให้ฉีดน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ลงบนผ้าหมาด ๆ ห้ามฉีกน้ำยาลงบนพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์โดยตรง เพราะจะทำให้เกิดคราบ และระวังละอองน้ำยาที่ตกลงพื้น ต้องรีบเช็ดให้หมด มิเช่นนั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้เดินผ่านได้


ข้อปฎิบัติในการจัดเก็บน้ำยาทำความสะอาด

วิธีเก็บรักษา ให้เก็บในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง