ระบบการบำรุงรักษาพื้น

ระบบการบำรุงรักษาพื้น

1.  พื้นกระเบื้องยาง ระบบการบำรุงรักษา เคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ

2.  พื้นหินแกรนิต บำรุงรักษาแบบระบบการปรับสภาพพื้นผิวแบบรีเซอร์เฟส

3.  พื้นหินขัด มี 2 ระบบ คือ

     -  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ Floor Finish System

     -  ระบบคริสตัลไรเซชั่น (การปรับสภาพหิน) Crystallization System

4.  พื้นหินอ่อน มี 2 ระบบ คือ

     -  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ Floor Finish System

     -  ระบบคริสตัลไรเซชั่น (การปรับสภาพหิน) Crystallization System

     
พื้นกระเบื้องยาง   พื้นหินแกรนิต   พื้นหินขัด   พื้นหินอ่อน

 

ชนิดของพื้น แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.  พื้นยืดหยุ่น (Resilient Floor) ได้แก่ พื้นกระเบื้องยาง พื้นดูราฟลอร์

2.  พื้นหินแข็ง หรือ พื้นหิน (Stone Floor) ได้แก่ พื้นหินอ่อน พิ้นหินแกรนิต พื้นหินขัด พื้นหินกาบ พื้นกระเบื้องเผา พื้นกระเบื้องเคลือบ

3.  พื้นไม้ (Wood Floor) ได้แก่ ไม้แผ่นกระดาน ไม้ปาเก้ ไม้อัด ไม้ลามิเนท

4.  พื้นพรม (Carpet Floor) ได้แก่ พรมใยธรรมชาติ พรมใยสังเคราะห์

5.  พื้นกระเบื้องดินเผา มี 2 ระบบ คือ

     5.1  ระบบเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ Floor Finish System

     5.2  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์ขี้ผึ้ง Wax Liquid

6.  พื้นหินกาบ มี 2 ระบบคือ

     6.1  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ Floor Finish System

     6.2  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์ขี้ผึ้ง Wax Liquid (ยกเว้นพื้นหินกาบที่ถูกเคลือบด้วยยูนิเทน จะใช้วิธีบำรุงรักษาพื้นประจำวันเท่านั้น)

7.  พื้นกระเบื้องเคลือบ ไม่ต้องเคลือบเงาเพราะหน้ากระเบื้องถูกเคลือบเงามาจากผู้ผลิตอยู่แล้ว เน้นการดัน ฝุ่น ม็อบเปียก

8.  พื้นไม้ มี 3 วิธี

     8.1  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์ขี้ผึ้ง Wax Liquid

     8.2  ระบบการเคลือบเงาด้วยยูริเทน (เคลือบแข็ง)

     8.3  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ (เฉพาะเคลือบเงาพื้นไม้)

9.  พื้นพรม เน้นการบำรุง และการซักอย่างเป็นระบบ เช่น ดูดฝุ่นทุกครั้งก่อนซักพรม, การซักระบบบอนเนตบัฟฟิ่ง (Bonnet Buffing), ระบบบอนเนต (Bonnet), ระบบดรายโฟม (Dry Foam), ระบบโรตาลี่ แชมพู (Rotary Shampoo), ระบบเอ็กซ์แทรกชั่น (Extraction), ระบบดีบคลีน (Deep Clean), ระบบคาร์เป็ท พาวเดอร์ (Carpet Powder)  

     
กระเบื้องเคลือบ   พื้นดูลาฟลอร์   พรม   พื้นไม้
     
พื้นไม้ปาเก้   พื้นไม้ลามิเนต   พื้นกระเบื้องดินเผา   พื้นหินกาบ