ระบบการบำรุงรักษาพื้น

ระบบการบำรุงรักษาพื้น

1.  พื้นกระเบื้องยาง ระบบการบำรุงรักษา เคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ

2.  พื้นหินแกรนิต บำรุงรักษาแบบระบบการปรับสภาพพื้นผิวแบบรีเซอร์เฟส

3.  พื้นหินขัด มี 2 ระบบ คือ

     -  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ Floor Finish System

     -  ระบบคริสตัลไรเซชั่น (การปรับสภาพหิน) Crystallization System

4.  พื้นหินอ่อน มี 2 ระบบ คือ

     -  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ Floor Finish System

     -  ระบบคริสตัลไรเซชั่น (การปรับสภาพหิน) Crystallization System

     
พื้นกระเบื้องยาง   พื้นหินแกรนิต   พื้นหินขัด   พื้นหินอ่อน

 

ชนิดของพื้น แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.  พื้นยืดหยุ่น (Resilient Floor) ได้แก่ พื้นกระเบื้องยาง พื้นดูราฟลอร์

2.  พื้นหินแข็ง หรือ พื้นหิน (Stone Floor) ได้แก่ พื้นหินอ่อน พิ้นหินแกรนิต พื้นหินขัด พื้นหินกาบ พื้นกระเบื้องเผา พื้นกระเบื้องเคลือบ

3.  พื้นไม้ (Wood Floor) ได้แก่ ไม้แผ่นกระดาน ไม้ปาเก้ ไม้อัด ไม้ลามิเนท

4.  พื้นพรม (Carpet Floor) ได้แก่ พรมใยธรรมชาติ พรมใยสังเคราะห์

5.  พื้นกระเบื้องดินเผา มี 2 ระบบ คือ

     5.1  ระบบเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ Floor Finish System

     5.2  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์ขี้ผึ้ง Wax Liquid

6.  พื้นหินกาบ มี 2 ระบบคือ

     6.1  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์สูตรน้ำ Floor Finish System

     6.2  ระบบการเคลือบเงาด้วยแว๊กซ์ขี้ผึ้ง Wax Liquid (ยกเว้นพื้นหินกาบที่ถูกเคลือบด้วยยูนิเทน จะใช้วิธีบำรุงรักษาพื้นประจำวันเท่านั้น)

7.  พื้นกระเบื้องเคลือบ ไม่ต้องเคลือบเงาเพราะหน้ากระเบื้องถูกเคลือบเงามาจากผู้ผลิตอยู่แล้ว เน้นการดัน ฝุ่น ม็อบเปียก

8.  พื้นไม้ มี 3 วิธี