เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

เคมีภัณฑ์

   
น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ   น้ำยาเช็ดกระจก   น้ำยาขจัดคราบสนิมน้ำ

 

เครื่องมือ และอุปกรณ์

     
กระบอกฉีดน้ำ   ผ้าแห้ง
     
ถุงมือยาง   ป้ายเตือน
 
ถังบีบม็อบ   ไม้ม็อบ พร้อมผ้าม็อบ
 
สก็อตไบร์ท   แปรงขัดโถส้วม
   
ที่กรีดกระจก   รองเท้าบู้ท

 

จุดควบคุม

1.  ผสมน้ำยาให้ตรงตามอัตราส่วน

2.  สวมถุงมือทุกครั้งในการปฎิบัติงาน

3.  อย่าผสมน้ำยาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

.